Kevät
Opintojakson nimi Ohjauksen perusteet Green Care -toiminnassa
Opintojakson ajankohta 08.01.2024 - 03.03.2024
Korkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Luonnonvara- ja ympäristöala
Opettaja Laura Jokela
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ohjauksen perusteet Green Care -toiminnassa

08.01.2024 - 03.03.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Opiskelija
 • Opiskelija osaa kuvailla ohjaustoiminnan merkitystä Green Care -asiakastyössä, palveluohjauksessa ja monialaisessa verkostotyöskentelyssä
 • Opiskelija osaa määritellä erilaisia ohjaamisen ja pedagogisen toiminnan viitekehyksiä
 • Opiskelija osaa arvioida erilaisten ohjausorientaatioiden ja pedagogisten viitekehysten soveltuvuutta asiakastyössä
 • Opiskelija osaa reflektoida ohjaustoiminnan vastuullisuutta, eettisyyttä ja kestävyyttä.
Sisältö:
 • Green Care -ohjaus-, -opetus-, ja -vuorovaikutustyöhön liittyvä lainsäädäntö
 • Ohjauksen ja pedagogiikan viitekehyksen teoreettiset lähtökohdat
 • Ohjaustoiminnan ja pedagogisten valintojen soveltaminen asiakastavoitteisiin ja erilaisiin toimintaympäristöihin
 • Luonnon erityisyys ohjauksessa
 • Ammatillisuus, vastuullisuus, eettisyys Green Care -ohjaustoiminnassa ja -pedagogiikassa
 • Esimerkkejä erilaisista toteutuksista ja viitekehysten avaamista käytännössä

Arviointikriteerit

H-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

 • Aloituswebinaari 16.1.2024 klo 17-19
 • Webinaari-ilta 30.1.2024 klo 17-19
 • Webinaari-ilta 13.2.2024 klo 17-19
 • Webinaari-ilta 27.2.2024 klo 17-19

Opintojakson tiedot

Opintojaksoa ennen suositellaan 20 op Green Care PRO-opintoja, edellytetään vähintään Green Care -perusteet -opintojakson suorittamista (Green Care PRO) tai muulla tavoin hankittua Green Care – osaamista.

Diplomitodistuksen (30 op) saamisen edellytyksenä ovat Green Care PRO-opinnot (20op) sekä Lapin AMKissa suoritetut ohjaajaopinnot (5 +5 op).

Ilmoittautumistiedot

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.