Syksy
Opintojakson nimi Ohjeita verkko-ohjausmateriaalin laatimiseen
Opintojakson ajankohta 28.08.2023 - 14.12.2023
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Leena Hinkkanen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.06.2023 - 30.11.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Ohjeita verkko-ohjausmateriaalin laatimiseen

28.08.2023 - 14.12.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

 • osaa suunnitella laadukasta verkko-ohjausmateriaalia (esim. video, animaatio, podcast tai kirjallinen verkkomateriaali)
 • osaa tuottaa laadukasta ja asiakaslähtöistä verkko-ohjausmateriaalia
 • ymmärtää saavutettavuuden merkityksen verkko-ohjausmateriaalissa
 • tietää tekijänoikeudet
 • ymmärtää tekijänoikeuslisenssien erot
 • osaa merkitä tekijänoikeuslisenssin laatimaansa verkko-ohjausmateriaaliin
 • osaa arvioida verkko-ohjausmateriaalia

Sisältö:

 • verkko-ohjausmateriaalin suunnittelu
 • verkko-ohjausmateriaalin tuottaminen
 • verkko-ohjausmateriaalin arviointi
 • saavutettavuus verkko-ohjausmateriaalissa
 • tekijänoikeudet ja lisenssi

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty Hyväksytty, kun kaikki suoritukset ovat kunnossa.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkkokurssi suoritetaan itseopiskeluna verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta.

Opintojakson toteutus alkaa 28.8. 2023. ja päättyy 14.12. 2023 Opintojakson voi suorittaa omaan tahtiin.