Syksy
Opintojakson nimi Ohjelmistokehitys
Opintojakson ajankohta 05.09.2022 - 30.09.2022
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Reko Juntto, Aki Vainio
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 28.08.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Ohjelmistokehitys

05.09.2022 - 30.09.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Opiskelija osaa

  • kehittää ohjelmistokehitysprosesseja suunnitelmallisesti
  • tutkia ohjelmistotuotteen markkinoita
  • analysoida ohjelmistotuotteen elinkaarta

Sisältö:

  • Kurssilla tarkastellaan ohjelmistokehitysprosessia liiketalouden näkökulmasta.
  • Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa tutkia ohjelmistotuotteen markkinoita, sekä analysoida ohjelmistotuotteen elinkaarta.
  • Kurssilla käydään läpi myös ohjelmistokehitysprosesseja liiketoiminnan näkökulmasta.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Etäopetuksena lyhyenä toteutuksena neljällä opetuskerralla: 1) aloitus 2) tietoisku 3) ohjaus 4) seminaari

Kurssin työt tehdään ryhmätöinä. Kurssi sisältää aikaansidottuja opetustapahtumia. Katso aikataulu toteutussuunnitelmasta.

Suositellaan osallistumista johdantoluennoille. Oman työn esittely on pakollista, mutta seminaariesityksen voi korvata esimerkiksi videolla.

Ilmoittautumistiedot

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Avoin AMK: Ilmoittaudu maksulliseen koulutukseen Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Hinta 75 €. Hyväksymiskirje lähetetään viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Katso peruutusehdot ilmoittautumislomakkeesta.