Kevät
Opintojakson nimi Ohjelmistorobotiikan mahdollisuudet
Opintojakson ajankohta 10.01.2023 - 26.05.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Luonnontieteiden ala, Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Joni Ranta
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 19.12.2022 - 30.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Ohjelmistorobotiikan mahdollisuudet

10.01.2023 - 26.05.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

  • Tiedät ohjelmistorobotin toimintaperiaatteen
  • Hahmotat ohjelmistorobotiikan hyödyt oman alasi näkökulmasta
  • Osaat kuvata prosesseja graafisesti jollakin notaatiolla
  • Tiedät millä periaatteilla ohelmistorobotiikan hyötyjä voidaan arvioida ja mitata sekä asiakkaan näkökulmasta että palvelun tuottajan näkökulmasta

Sisältö

  • Ohjelmistorobotin kehitys- ja moniajoympäristön toimintaperiaate
  • UIPath-ohjelmistorobotti ja siihen liittyvät tietotekniset työkalut
  • Palveluprosessin kuvaaminen ja viestiminen
  • Microsoft Visio kaaviotyökalut
  • Ohjelmistorobotiikkaprojektin hyödyn arvioinnin periaatteita

Edeltävyysehdot

Opiskelijalta ei vaadita aiempaa tuntemusta ohjelmistorobotiikasta eikä teknistä osaamista.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opintojakso koostuu verkkoartikkeleista, keskusteluista, pienistä verkkotenteistä, työpajoista sekä kokoavasta lopputehtävästä. Opintojakso suoritetaan itsenäisesti ja se arvioidaan kun kaikki tehtävät on palautettu hyväksytysti.

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.