Syksy
Opintojakson nimi Ohjelmistorobotiikan mahdollisuudet
Opintojakson ajankohta 16.09.2022 - 31.12.2022
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Luonnontieteiden ala, Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Joni Ranta
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 27.11.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Ohjelmistorobotiikan mahdollisuudet

16.09.2022 - 31.12.2022

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

  • Tiedät ohjelmistorobotin toimintaperiaatteen
  • Hahmotat ohjelmistorobotiikan hyödyt oman alasi näkökulmasta
  • Osaat kuvata prosesseja graafisesti jollakin notaatiolla
  • Tiedät millä periaatteilla ohelmistorobotiikan hyötyjä voidaan arvioida ja mitata sekä asiakkaan näkökulmasta että palvelun tuottajan näkökulmasta

Sisältö

  • Ohjelmistorobotin kehitys- ja moniajoympäristön toimintaperiaate
  • UIPath-ohjelmistorobotti ja siihen liittyvät tietotekniset työkalut
  • Palveluprosessin kuvaaminen ja viestiminen
  • Microsoft Visio kaaviotyökalut
  • Ohjelmistorobotiikkaprojektin hyödyn arvioinnin periaatteita

Edeltävyysehdot

Opiskelijalta ei vaadita aiempaa tuntemusta ohjelmistorobotiikasta eikä teknistä osaamista.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.