Kevät
Opintojakson nimi Ohjelmistorobotiikka
Opintojakson ajankohta 13.03.2023 - 31.05.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Luonnontieteiden ala, Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Joni Ranta
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 26.02.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Ohjelmistorobotiikka

13.03.2023 - 31.05.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

  • Osaat suunnitella palveluprosessin automatisointia ohjelmistorobotiikan menetelmin
  • Opit tekemään yksinkertaisia prosessin osien automatisointeja UiPath-ohjelmistolla
  • Osaat testata ohjelmistorobotin toimintaa ja arvioida sen reduktioastetta
  • Opit hahmottamaan kehitys- ja muutosprosessin erilaisia vaiheita ohjelmistoautomaation käyttöönotossa

Sisältö

  • Automatisoinnin hyötyjen arviointi
  • Ohjelmistorobotin toimintaperiaate
  • Ohjelmistorobotin ohjelmoinnin perusteet
  • UiPath-ohjelmointiympäristö
  • Ohjelmistorobotin toiminnan testaus

Edeltävyysehdot

Edeltävinä opintoina suositeltava opintojakso: Ohjelmistorobotiikan perusteet

Arviointikriteerit

Suoritustavat

Oppimistehtävien ja verkkotentin suoritus hyväksytysti.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkkoluennot keskiviikkoisin klo 16.30-18.00 (8 krt), tapaamiset ovat vapaaehtoisia

Osallistuminen webinaareihin, annettuun kirjallisuuteen perehtyminen, ohjelmointiharjoitteiden tekeminen.

Opintojakson tiedot

Oppimateriaali https://academy.uipath.com/learn

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.