Non-stop
Opintojakson nimi Ohjelmistotestauksen menetelmät
Opintojakson ajankohta 31.10.2022 - 09.06.2023
Korkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Luonnontieteiden ala
Opettaja Pekka Ojala, Markku Kekkonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 01.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Ohjelmistotestauksen menetelmät

31.10.2022 - 09.06.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

 • Opiskelija ymmärtää testauksen automatisoinnin perusteet.
 • Opiskelija hallitsee yksikkötestauksen, End-to-End- ja API-testauksen.
 • Opiskelija ymmärtää testilähtöisen ohjelmistokehityksen perusteet.
 • Opiskelija hallitsee käytettävyystestauksessa käytettävät laitteet ja ympäristöt.
 • Opiskelija ymmärtää ketterän testauksen menetelmät.
 • Opiskelija hallitsee tietoturvan testauksen ja suorituskykytestauksen.
 • Opiskelija ymmärtää testitulosten analysoinnin ja testausprosessien kehittämisen merkityksen.

Sisältö:

 • Testauksen automatisointi
 • Yksikkötestaus
 • End-to-End testaus
 • API-testaus
 • Testilähtöinen ohjelmistokehitys
 • Käytettävyystestauksen laitteet ja ympäristöt
 • Ketterä testaus
 • Tutkiva testaus
 • Tietoturvan testaus
 • Suorituskykytestaus
 • Testitulosten analysointi ja testausprosessien kehittäminen

Edeltävyysehdot

IT00DI17 Ohjelmistotestauksen perusteet tai vastaavat tiedot.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko 0-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opiskelu on verkossa tapahtuvaa itseopiskelua.

Opintojakson toteutusaika: 31.10.2022-9.6.2023.

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat lisätiedot ilmoittautumisen vahvistusviestissä.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 15.8.2022 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta. Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta. Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)