Non-stop
Opintojakson nimi Ohjelmistotestauksen perusteet
Opintojakson ajankohta 07.08.2023 - 31.08.2024
Korkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Luonnontieteiden ala
Opettaja Pekka Ojala
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 07.08.2023 - 01.07.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Ohjelmistotestauksen perusteet

07.08.2023 - 31.08.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

 • Opiskelija ymmärtää testauksen roolin ohjelmistokehityksessä ja laadunvarmistuksessa.
 • Opiskelija osaa vertailla manuaalista ja automatisoitua testausta.
 • Opiskelija osaa käyttää tarvittavia testaustyökaluja.
 • Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida testauksen.

Sisältö:

 • Testauksen rooli ohjelmistokehityksessä
 • Manuaalinen testaus
 • Automatisoitu testaus
 • Käytettävyystestaus
 • Tietoturvan huomioiminen testauksessa
 • Testaustyökalut
 • Testauksen suunnittelu, toteutus ja raportointi

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko 0-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opiskelu on verkossa tapahtuvaa itseopiskelua ja opintojakso on tarjolla nonstop-tyyliin ympäri vuoden (7.8.2023-31.8.2024)

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat lisätiedot ilmoittautumisen vahvistusviestissä.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 14.8.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)