Non-stop
Opintojakson nimi Ohjelmistotestauksen perusteet
Opintojakson ajankohta 07.08.2023 - 31.08.2024
Korkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Luonnontieteiden ala
Opettaja Pekka Ojala
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 07.08.2023 - 01.07.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Ohjelmistotestauksen perusteet

07.08.2023 - 31.08.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

 • Opiskelija ymmärtää testauksen roolin ohjelmistokehityksessä ja laadunvarmistuksessa.
 • Opiskelija osaa vertailla manuaalista ja automatisoitua testausta.
 • Opiskelija osaa käyttää tarvittavia testaustyökaluja.
 • Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida testauksen.

Sisältö:

 • Testauksen rooli ohjelmistokehityksessä
 • Manuaalinen testaus
 • Automatisoitu testaus
 • Käytettävyystestaus
 • Tietoturvan huomioiminen testauksessa
 • Testaustyökalut
 • Testauksen suunnittelu, toteutus ja raportointi

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko 0-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opiskelu on verkossa tapahtuvaa itseopiskelua ja opintojakso on tarjolla nonstop-tyyliin ympäri vuoden (7.8.2023-31.8.2024). Opintojakson Moodle-materiaali on englanninkielinen.

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat lisätiedot ilmoittautumisen vahvistusviestissä.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 7.8.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta. Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistusviestin, josta löydät lisätietoja. Mikäli et saa vahvistusviestiä, tarkistathan myös roskapostikansion ja ota tarvittaessa yhteys osoitteeseen campusonline@oulu.fi.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)