Kevät
Opintojakson nimi Ohjelmoinnin perusteet
Opintojakson ajankohta 11.01.2021 - 31.05.2021
Korkeakoulu Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Luonnontieteiden ala, Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Joona Tolonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 16.11.2020 - 30.04.2021
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Ohjelmoinnin perusteet

11.01.2021 - 31.05.2021

Opintojakson kuvaus

Opintojaksolla opiskelija

  • tutustuu käytännön ohjelmointikehitystyökaluihin
  • perehtyy muuttujan käsitteeseen
  • osaa toteuttaa yksinkertaisia kontrollirakenteita sekä metodeja

Kurssin jälkeen opiskelijalla on perusvalmiudet lukea ja tuottaa yksinkertaista ohjelmakoodia.

Arviointikriteerit

0 – 5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Nonstop-toteutus

Opintojakson tiedot

Tietokone ja ohjelmiston kehitykseen soveltuvat ohjelmistot kuten Visual Studio Community