Kesä | Täynnä
Opintojakson nimi Ohjelmoinnin perusteet
Opintojakson ajankohta 15.05.2023 - 31.07.2023
Korkeakoulu Hämeen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 4 OP

Opintojakson ala Luonnontieteiden ala
Opettaja Antti Ahonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 21.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Ohjelmoinnin perusteet

15.05.2023 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Opintojakson suoritettua opiskelija osaa ohjelmoida sovelluksen, jossa on ohjausrakenteita ja aliohjelmia.

Sisältö:

 • Muuttuja
 • Taulukko
 • Peräkkäis-, ehto- ja toistorakenteet
 • Käyttäjän syöte
 • Funktiot
 • Virheenkäsittely
 • Tekstitiedostojen käyttö (lukeminen, tiedon tallentaminen)Käytettävät tekniikat ja ympäristöt:Java, Eclipse

Arviointikriteerit

1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Luennot ja itsenäisesti tehtävät viikottaiset harjoitukset. Luennot tapahtuvat Zoom-ympäristössä ja kunkin luentokerran alussa käydään läpi edellisellä kerralla annetut viikkoharjoitukset. Lisäksi on itsenäisesti tehtäviä interaktiivisia harjoituksia ja monivalintatehtäviä. Kaikki opetussessiot tallennetaan ja ne ovat katsottavissa vuorokauden kulueessa opetussession päättymisestä. Yleensä jo parin tunnin kuluttua.

Opintojakson tiedot

Sisältö:
 • Muuttuja
 • Taulukko
 • Peräkkäis-, ehto- ja toistorakenteet
 • Käyttäjän syöte
 • Funktiot
 • Virheenkäsittely
 • Tekstitiedostojen käyttö (lukeminen, tiedon tallentaminen)

Käytettävät tekniikat ja ympäristöt: Java, Eclipse

Opintojakson lisätiedot

 • Kysy lisätietoja ilmoittautumisesta, hyväksymisestä opintojaksolle, käyttäjätunnuksista ja arvosanoista opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Opettaja vastaa vain opintojakson sisältöä koskeviin kysymyksiin.

Ilmoittautumistiedot

 • Tutustu toteutussuunnitelmaan ennen ilmoittautumista.
 • Kirjoita lomakkeelle henkilötunnuksesi oikeassa muodossa! Puutteellisesti ilmoitettu hetu voi estää pääsysi opintojaksolle. Et myöskään voi siirtää suoritusmerkintää kotikorkeakouluun ilman hetua.
 • Laita itsellesi muistiin mille opintojaksoille olet ilmoittautunut.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan ilmoittautumisen, lähetä sähköpostia opiskelijapalvelut@hamk.fi, niin vapautat paikan toiselle opiskelijalle.
 • Huomaa, että saat hyväksymistiedon sähköpostitse vasta opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.
 • Kun sinut on hyväksytty opintojaksolle ja sinulle on luotu tunnus HAMKin tietojärjestelmiin, saat tiedon sähköpostilla. Sähköposti menee joskus roskapostiin, joten tarkista myös roskapostisi.
 • Edellytämme HAMK-tunnusten rekisteröintiä ja käyttöä opintojaksolla, koska vain tällöin voimme taata kaikkien e-aineistojen saatavuuden opinnon aikana.  Opintojaksopalautteen antamiseen toteutuksen päätyttyä tarvitaan myös HAMKin käyttäjätunnus.