Kesä
Opintojakson nimi Ohjelmoinnin perusteet C#
Opintojakson ajankohta 01.06.2023 - 31.08.2023
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Lahti Sami
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 21.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Ohjelmoinnin perusteet C#

01.06.2023 - 31.08.2023

Opintojakson kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa ohjelmistoja C#-kielellä. Hän hallitsee muuttujat ja lukutaulukot sekä merkkijonot ja niiden käsittelyfunktiot. Opiskelija osaa tehdä omia funktioita ja hän osaa luoda tiedostoja, kirjoittaa dataa niihin ja lukea tietoa niistä.

Keskeinen sisältö

  • Muuttujat, lukutaulukot
  • Merkkijonot ja niiden käsittely
  • Syöttö- ja tulostusfunktiot
  • Totuusarvot
  • Satunnaisluvut
  • Toisto-, valinta- ja ehtorakenteet
  • Funktiot – Funktioiden esittely – Funktioiden toteutus – Funktioiden käyttäminen – C#:n funktiot/omat funktiot
  • Tiedostojen käsittely – Luonti/avaaminen ja sulkeminen – Tiedostoon kirjoittaminen – Tiedostosta lukeminen

Edeltävyysehdot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja, mutta tietokoneen käytön perusosaaminen vaaditaan.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arviointi perustuu palautettuihin tehtäviin.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkko-opinnot (Moodle ja Zoom)

Opintojakso koostuu teemoista, joihin kuuluu opetusvideoita, harjoitustehtäviä sekä palautettavia, teemaan liittyviä tehtäviä.

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.