Non-stop
Opintojakson nimi Ohjelmoinnin perusteet (C++)
Opintojakson ajankohta 29.02.2020 - 31.12.2025
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja viopesupport@metropolia.fi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 29.02.2020 - 31.12.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Ohjelmoinnin perusteet (C++)

29.02.2020 - 31.12.2025

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

 • opiskelija tuntee C++-kielen ja sen erityispiirteet olio-ohjelmoinnissa
 • opiskelija osaa määritellä luokan, luoda olion ja kirjoittaa koodia, jossa oliota käytetään
 • opiskelija osaa olioiden välisen yhteistyön, periytymismekanismin ja pystyy hyödyntämään dynaamista sidontaa
 • opiskelija osaa määritellä ja käyttää geneerisiä funktioita ja luokkia sekä operaattorifunktioita.

Sisältö

 • olion automaattinen ja dynaaminen luonti
 • konstruktorit ja destruktorit
 • periytyminen, assosiaatiot, koostuminen
 • funktioiden kuormittaminen
 • virtuaalifunktiot
 • erilaiset parametrityypit
 • kopiointikonstruktori
 • operaattorifunktiot
 • geneeriset funktiot ja luokat
 • standardi luokkakirjasto

Edeltävyysehdot

Ei ole

Arviointikriteerit

Kun opiskelija on tehnyt 80% tehtävistä, niin kurssiarvioinnin saamiseksi hänen tulee lähettää sähköpostiviestiä osoitteeseen: viopesupport@metropolia.fi

Kurssi arvioidaan periaatteella hyväksytty/hylätty.

Arvioinnit pyritään viemään mahdollisimman nopeasi, mutta tutkintosääntömme mukaisesti enintään neljän (4) viikon kuluessa siitä, kun olemme vastaanottaneet ilmoituksenne opintojakson suorittamisesta.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssi on 100% itsenäisesti suoritettava kurssi jolle voi ilmoittautua ympäri vuoden 24/7 ja sen suorittamisen voi aloittaa itselle sopivana ajankohtan.

Kurssi suoritetaan itsenäisesti joten suoritusaika riippuu täysin opiskelijasta itsestään.

Kurssin oppimisympäristönä toimii Metropolian Viope-ympäristö.

Opintojakson tiedot

Kurssi toimii NonStop periaatteella, joten sille voi ilmoittautua ympäri vuoden 24/7. Kurssi suoritetaan itsenäisesti Metropolian Viope-ympäristössä, joten opiskelutahti riippuu täysin opiskelijasta itsestään.

Opintojakson lisätiedot

Kurssi toimii NonStop periaatteella, joten sille voi ilmoittautua ympäri vuoden 24/7. Kurssi suoritetaan itsenäisesti Metropolian Viope-ympäristössä, joten opiskelutahti riippuu täysin opiskelijasta itsestään.

Ilmoittautumistiedot

 • Kurssilla ei ole kurssikiintiötä joten kaikki halukkaat pääsevät suorittamaan sen.
 • Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssi.
 • Kurssin suorittamisen voi aloittaa heti ilmoittautumisen jälkeen itselle sopivana ajankohtana.
 • Kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin.
 • Kurssisuorituksia kirjataan sitä mukaan kun opiskelijat saavat suorituksensa tehtyä.