Syksy
Opintojakson nimi Olio-ohjelmoinnin perusteet
Opintojakson ajankohta 24.10.2022 - 16.12.2022
Korkeakoulu Hämeen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Luonnontieteiden ala
Opettaja Antti Ahonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 30.09.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Olio-ohjelmoinnin perusteet

24.10.2022 - 16.12.2022

Opintojakson kuvaus

Opintojakson suoritettua opiskelija osaa ohjelmoida sovelluksen olio-ohjelmointimenetelmällä.

Sisältö:

 • Mitä ovat luokka ja olio?
 • Luokan ohjelmointi (attribuutit, metodit, muodostimet)
 • Periytyminen
 • Staattiset attribuutit ja metodit

Käytettävät tekniikat ja ympäristöt:

 • Java, Eclipse

Edeltävyysehdot

Ohjelmoinnin perusteet (muuttujat, taulukot, ehto-/toistorakenteet, funktiot)

Arviointikriteerit

1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Luennot ja itsenäisesti tehtävät viikottaiset harjoitukset. Luennot tapahtuvat Zoom-ympäristössä ja kunkin luentokerran alussa käydään läpi edellisellä kerralla annetut viikkoharjoitukset. Lisäksi on itsenäisesti tehtäviä interaktiivisia harjoituksia ja monivalintatehtäviä. Kaikki opetussessiot tallennetaan ja ne ovat katsottavissa vuorokauden kulueessa opetussession päättymisestä. Yleensä jo parin tunnin kuluttua.

Opintojakson tiedot

Sisällön jaksotus:

 • Luokat ja oliot
 • Olion muodostaminen
 • Attribuutit ja metodit
 • Abstraktit luokat
 • Rajapinnat

Opintojakson lisätiedot

 • Kysy lisätietoja ilmoittautumisesta, hyväksymisestä opintojaksolle, käyttäjätunnuksista ja arvosanoista opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Opettaja vastaa vain opintojakson sisältöä koskeviin kysymyksiin.

Ilmoittautumistiedot

 • Tutustu toteutussuunnitelmaan ennen ilmoittautumista.
 • Kirjoita lomakkeelle henkilötunnuksesi oikeassa muodossa! Puutteellisesti ilmoitettu hetu voi estää pääsysi opintojaksolle. Et myöskään voi siirtää suoritusmerkintää kotikorkeakouluun ilman hetua.
 • Laita itsellesi muistiin mille opintojaksoille olet ilmoittautunut.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan ilmoittautumisen, lähetä sähköpostia opiskelijapalvelut@hamk.fi, niin vapautat paikan toiselle opiskelijalle.
 • Huomaa, että saat hyväksymistiedon sähköpostitse vasta opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.
 • Kun sinut on hyväksytty opintojaksolle ja sinulle on luotu tunnus HAMKin tietojärjestelmiin, saat tiedon sähköpostilla. Sähköposti menee joskus roskapostiin, joten tarkista myös roskapostisi.
 • Edellytämme HAMK-tunnusten rekisteröintiä ja käyttöä opintojaksolla, koska vain tällöin voimme taata kaikkien e-aineistojen saatavuuden opinnon aikana.  Opintojaksopalautteen antamiseen toteutuksen päätyttyä tarvitaan myös HAMKin käyttäjätunnus.