Non-stop
Opintojakson nimi Olio-ohjelmointi (C++)
Opintojakson ajankohta 06.02.2020 - 31.12.2025
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja viopesupport@metropolia.fi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 06.02.2020 - 31.12.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Olio-ohjelmointi (C++)

06.02.2020 - 31.12.2025

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

 • opiskelija tuntee C++-kielen ja sen erityispiirteet olio-ohjelmoinnissa
 • opiskelija osaa määritellä luokan, luoda olion ja kirjoittaa koodia, jossa oliota käytetään.
 • opiskelija osaa olioiden välisen yhteistyön, periytymismekanismin ja pystyy hyödyntämään dynaamista sidontaa.
 • opiskelija osaa käyttää operaattorifunktioita

Sisältö

 • olion automaattinen ja dynaaminen luonti
 • konstruktorit ja destruktorit
 • periytyminen, assosiaatiot, koostuminen
 • virtuaalifunktiot ja myöhäinen sidonta
 • erilaiset parametrityypit
 • kopiointikonstruktori
 • operaattorifunktiot
 • geneeriset funktiot

Edeltävyysehdot

Ohjelmoinnin perusteet

Osallistujilta edellytetään perustiedot yksinkertaisten www-sovellusten ohjelmoinnista.

Arviointikriteerit

Kun opiskelija on tehnyt vähintään 80% tehtävistä, tulee hänen kurssiarvioinnin saamiseksi lähettää sähköpostiviestiä osoitteeseen: viopesupport@metropolia.fi

Kurssiarviointi on hyväksytty/hylätty

Arvioinnit pyritään viemään mahdollisimman nopeasi Metropolian opiskelijarekisteriin, mutta tutkintosääntömme mukaisesti enintään neljän (4) viikon kuluessa siitä, kun olemme vastaanottaneet opiskelijan ilmoituksen opintojakson suorittamisesta.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssi. Kurssille voi ilmoittautua ympäri vuoden 24/7 ja sen voi suorittaa täysin omaan tahtiin, ajankohdasta tai paikasta riippumatta.

Oppimisympäristönä toimii Metropolian Viope -ympäristö.

Opintojakson tiedot

 • Olioparadigmojen toteutustavat eri ohjelmointikielissä
 • Suunnitteluaineiston hyödyntäminen
 • Käyttöliittymän ja sovelluslogiikan eristäminen (MVC)

Opintojakson lisätiedot

Kaikki kurssiin liittyvä materiaali löytyy Viope-oppimisympäristöstä ja kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin.

Ilmoittautumistiedot

 • Kurssilla ei ole kurssikiintiötä joten kaikki halukkaat pääsevät suorittamaan sen.
 • Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssi.
 • Kurssin suorittamisen voi aloittaa heti ilmoittautumisen jälkeen itselle sopivana ajankohtana.
 • Kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin.
 • Kurssisuorituksia kirjataan sitä mukaan kun opiskelijat saavat suorituksensa tehtyä.