Kesä
Opintojakson nimi Olio-ohjelmointi Javalla
Opintojakson ajankohta 01.06.2021 - 27.08.2021
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Kinnunen Jukka
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.03.2021 - 30.04.2021
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Olio-ohjelmointi Javalla

01.06.2021 - 27.08.2021

Opintojakson kuvaus

Olio-ohjelmointi Javalla -kurssilla otat ensin haltuun aluksi Java -perusteet. Sen jälkeen siirryt Olio-ohjelmointiin, jossa käydään läpi luokat, periytyminen ja rajapinnat. Opit asiat valmiiden esimerkkien ja itsenäisesti suoritettavien, kuhunkin aihealueeseen liittyvien tehtävien kautta. Tukenasi on runsaasti materiaalia ja verkkoluentoja.

Keskeinen sisältö

  • Javan perusteet
  • luokat
  • monimuotoisuus
  • perintä
  • rajapinnat
  • säikeet
  • käyttöliittymät
  • tapahtumapohjainen ohjelmointi

Edeltävyysehdot

Ohjelmoinnin perusteet jollain ohjelmointikielellä

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arviointiperusteet: Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin ja tenttiin.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

  • aktiivinen osallistuminen verkko-opintojaksolle: harjoitustehtävien ja viikkotehtävien tekeminen
  • itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, tentti

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia.