Kesä
Opintojakson nimi Omahoidon tukeminen avoterveydenhuollossa
Opintojakson ajankohta 03.05.2023 - 31.07.2023
Korkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Anne Suvitie
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 17.04.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Omahoidon tukeminen avoterveydenhuollossa

03.05.2023 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:

 • tunnistaa korkean riskin ja paljon palveluita tarvitsevan asiakkaan tarpeet avoterveydenhuollossa
 • arvioida asiakkaan omahoitovalmiuksiin ja omahoidon toteutumiseen vaikuttavia tekijöitä
 • toteuttaa valmentavaa ohjausta asiakastyössä
 • hyödyntää ja arvioida digitaalisia palveluita omahoidon tukemisessa
 • kehittää perusterveydenhuollon asiakasryhmien tarpeisiin suunnattua näyttöön perustuvaa ohjausta
 • tunnistaa tavallisimmat infektiotaudit perusterveydenhuollossa
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida pitkäaikaissairaan- ja infektiopotilaan hoitotyötä ja sen vaikuttavuutta perusterveydenhuollossa
 • toteuttaa, ohjata ja arvioida pitkäaikaissairaan lääkehoitoa
 • koordinoida pitkäaikaissairaan kokonaishoitoa moniammatillisessa yhteistyössä perusterveydenhuollossa
 • tarkastella ja kehittää pitkäaikaissairaan palvelupolkua perusterveydenhuollossa
Sisältö ja sen jaksotus
 • Asiakaslähtöinen voimavarojen ja omahoidon valmiuksien tukeminen
 • Ohjausmenetelmät (esim. valmentava ohjaus, muutosvaihemalli, motivoiva keskustelu)
 • Pitkäaikaissairauksien hoito ja seuranta avoterveydenhuollossa (esim. sydän- ja verisuonisairaudet, diabetes, reuma, astma, masennus)
 • Infektiotautien hoito perusterveydenhuollossa
 • Lääkehoidon vaativat erityiskysymykset (esim. verenohennuslääkitystä käyttävä potilas)
 • Omahoidon palvelut ja palvelupolut sisältäen segmentoinnin

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty, katso tarkemmat kriteerit toteutussuunnitelmalta.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Toteutuksen tärkeät päivät

 • Ennakkotehtävä on saatavilla 15.4.2023 alkaen Canvasissa.
 • Opintojakson aloitus 3.5.2023: Tapaaminen Zoomissa klo 9.00 – 11.00. (läsnäolosuositus).
 • Tehtävien palautus:
 • 1) Seminaaritehtävä 31.5.2023 ja vertaisarviointi 3.6.2023 (arviointi kesäkuussa)
 • 2) 30.7.2023 ja vertaisarvionti 7.8.2023 mennessä (arviointi elokuussa)

Opintojakso toteutetaan verkkototeutuksena eikä edellytä kampukselle tuloa. Opintojakso toteutuu verkko-opintoina Canvasissa touko – kesä-/heinäkuussa 2023. Opintojaksolla hyödynnetään erilaisia oppimismenetelmiä ja -tehtäviä.

Canvas: Omahoidon tukeminen avoterveydenhuollossa

 

Opintojakson tiedot

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

 • Ajankohtaiset artikkelit, Hoitotyön suositukset ja Käypähoito -suositukset.
 • Materiaalia löytyy Canvas -alustalta sekä opiskelija voi etsiä itse lisämateriaalia.