Kevät
Opintojakson nimi Oman talouden hallinta
Opintojakson ajankohta 02.01.2023 - 05.03.2023
Korkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Mari Stenvall
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 01.01.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Oman talouden hallinta

02.01.2023 - 05.03.2023

Opintojakson kuvaus

Opintojaksolla käydään läpi omaa rahankäyttöä ja sivutaan siihen johtavia psykologisia syitä. Opintojakso perehtyy oman talouden managerointiin ja ylijäämäisen talouden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opiskelija oppii ymmärtämään mm. korkoa korolle periaatteen, 80/20 –logiikan, lainojen vyörytyksen ja mitä tarkoittaa luottotietojen menettäminen. Opiskelija laatii henkilökohtaisen taloussuunnitelman.

Opintojakso on jaettu viiteen (5) moduuliin: 1. Johdanto: oma rahankäyttö 2. Miten olemme tottuneet käyttämään rahaa ja tunteiden merkitys 3. Oman talouden managerointi 4. 80/20 periaate ja ylijäämäinen talous 5. Korkoa korolle ja loppuyhteenveto

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso on verkkokurssi ja sisältää • verkko-opiskelua Moodlessa annetun materiaalin pohjalta • ryhmätöitä • itsenäistä työskentelyä

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.