Kevät
Opintojakson nimi Onnistu työnhaussa
Opintojakson ajankohta 01.02.2023 - 31.05.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Satu Saarinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 19.01.2023 - 14.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Onnistu työnhaussa

01.02.2023 - 31.05.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Tällä opintojaksolla

 • Tutustut työnhaun prosessiin kokonaisuudessaan
 • Saat tietoa CV:n, työhakemuksen, LinkedIn-profiilin ja video-CV:n tekemisestä sekä työhaastattelusta
 • Tutustut erilaisiin työnhaun kanaviin

Sisältö

 • CV ja sen laatiminen
 • Työhakemus / saatekirje ja sen laatiminen
 • LinkedIn-profiili ja sen laatiminen
 • Työnhaun kanavat
 • Työhaastattelu
 • Verkostoituminen ja kontaktin ottaminen työnantajaan

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit: Opintojakso on hyväksytty, kun opiskelija on tehnyt / päivittänyt CV:n, laatinut tehtävänmukaisen työhakemuksen ja LinkedIn-profiilin

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

 • Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan
 • Opintojakso sisältää digitaalista opetusmateriaalia ja lähdeaineistoa, joiden avulla opiskelija voi itsenäisesti kehittää työnhaun taitojaan
 • Opiskelija saa palautetta tekemistään tehtävistä

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.