Kesä
Opintojakson nimi Opiskelijan psykofyysinen hyvinvointi
Opintojakson ajankohta 31.05.2024 - 31.08.2024
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Marjut Koskela
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 28.03.2024 - 21.05.2024
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Opiskelijan psykofyysinen hyvinvointi

31.05.2024 - 31.08.2024

Opintojakson kuvaus

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija:

  • osaa kertoa stressin fysiologiasta
  • osaa luetella stressin ja tunteiden säätelyyn vaikuttavia tekijöitä
  • osaa kertoa palautumisen ja levon merkityksestä terveydelle ja hyvinvoinnille
  • osaa nimetä keinoja keskittymiskyvyn ja resilienssin lisääntymiseen
  • tunnistaa oman kehon ja mielen tilaa ja niissä ilmeneviä muutoksia

Sisältö:

  • Stressin fysiologia ja keho-mieliyhteys
  • Opiskelijan voimavarat, keskittymiskyky ja resilienssi
  • Lepo, uni ja palautuminen
  • Kognitiivinen ergonomia
  • Vireystilat ja niiden säätely

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Itsenäinen opiskelu verkossa Moodle- oppimisalustalla, verkkoluennot/podcastit, välitehtävät sekä Moodletentti.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 28.3.2024 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 28th March at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).