Syksy
Opintojakson nimi Opiskelijan suomi
Opintojakson ajankohta 19.09.2022 - 02.12.2022
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Kaisa Peuhkurinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 04.09.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Opiskelijan suomi

19.09.2022 - 02.12.2022

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

  • Tunnistaa keskustelujen aiheet ja pääkokonaisuudet
  • Erottaa kirjakielen ja puhekielen erot
  • Kertoa itsestä, arjesta ja osaamisesta suppeasti
  • Toimia arjen tilanteissa
  • Löytää ydinasiat lyhyistä teksteistä
  • Kirjoittaa lyhyitä tekstejä

Sisältö

  • Arjen viestintätilanteet: itsestä kertominen, ajan ilmaiseminen, erilaiset asiointitilanteet, uutisten ymmärtäminen
  • Viestintätilanteiden sanasto ja fraasit
  • Puhekielen piirteitä ja puhekielen sanastoa
  • Perustason (YKI 2) kielioppia

Edeltävyysehdot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja. Opinnot on tarkoitettu opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi.

A2.2-tason kielitaito, ei vaatimusta todistuksesta

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkkotapaamiset (vapaaehtoisia)

23.09. klo 14 – 15

28.10. klo 14 – 15

25.11. klo 14 – 15

Teet tehtävät itsenäisesti ja palautat ne Moodleen. Saat opettajalta kommentteja ja palautetta tehtävistä ja tarvittaessa apua.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.