Syksy
Opintojakson nimi Opiskelutaidot
Opintojakson ajankohta 01.09.2021 - 17.12.2021
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Hannele Niskanen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 16.08.2021 - 14.11.2021
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Opiskelutaidot

01.09.2021 - 17.12.2021

Opintojakson kuvaus

Tämä toteutus on tarkoitettu vain ammattiliitto JHL:n jäsenille!

  • Omat vahvuudet oppijana ja aikuisopiskelijana – mitä oppiminen on
  • Motivaatio, itseohjautuvuus ja ajanhallinta opiskelussa
  • Opiskelua auttavat työkalut ja keinot
  • Miten verkossa opiskellaan
  • Yhteisölliset opiskelumenetelmät
  • Eri tehtävätyypit korkeakouluopinnoissa – kirjalliset ja suulliset tehtävät sekä reflektio
  • Kielitaito korkeakouluopinnoissa

Tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa ja vahvistaa omia vahvuuksiaan oppijana sekä tutustuu eri opiskelutapoihin ja -menetelmiin korkeakouluopinnoissa.

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Arviointikriteerit

Arviointi perustuu opintojakson lopussa palautettavaan oppimispäiväkirjaan. Arviointiasteikko on hyväksytty/hylätty.

Opintojakson tiedot

Opintojen laajuus on 1 op (27 t opiskelijan työtä).

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.