Syksy
Opintojakson nimi Opiskelutaidot
Opintojakson ajankohta 28.08.2023 - 08.12.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Nadja Marjomaa
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.06.2023 - 12.11.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Opiskelutaidot

28.08.2023 - 08.12.2023

Opintojakson kuvaus

  • Omat vahvuudet oppijana ja aikuisopiskelijana – mitä oppiminen on
  • Motivaatio, itseohjautuvuus ja ajanhallinta opiskelussa
  • Opiskelua auttavat työkalut ja keinot
  • Miten verkossa opiskellaan
  • Yhteisölliset opiskelumenetelmät
  • Eri tehtävätyypit korkeakouluopinnoissa – Kirjalliset ja suulliset tehtävät sekä reflektio
  • Kielitaito korkeakouluopinnoissa
Tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa ja vahvistaa omia vahvuuksiaan oppijana sekä tutustuu eri opiskelutapoihin ja -menetelmiin korkeakouluopinnoissa.

Arviointikriteerit

Arviointi perustuu opintojakson lopussa palautettavaan oppimispäiväkirjaan Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Ilmoittautumistiedot

Opinnot toteutetaan nonstop-opintoina eli opiskelija voi ilmoittautua opintoihin milloin tahansa ennen ilmoittautumisajan päättymistä.