Kesä
Opintojakson nimi Oppijana kehittyminen
Opintojakson ajankohta 15.05.2023 - 16.07.2023
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Kaisa Liukko
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 31.03.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Oppijana kehittyminen

15.05.2023 - 16.07.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Opiskelija osaa

  • tunnistaa omia oppimiseen liittyviä metataitojaan
  • tunnistaa kehittymiskohteita ja vahvuuksiaan
  • löytää keinoja kehittää oppimisen taitojaan

Sisältö:

Kurssilla tarkastellaan omia arvoja ja lähtökohtia opiskelulle, opitaan itsetuntemusta, oppimistyylejä, muistamisen ja motivaation merkitystä ja sekä omia vahvuuksia ja niiden hyödyntämistä. Opintojakso koostuu kolmesta osa-alueesta:

  • Arvot ja itsetuntemus
  • Motivointikeinoja oppimiseen
  • Vahvuudet ja haasteet oppijana

 

Edeltävyysehdot

Ei vaadi edeltävää osaamista. Kurssi on hyödyllinen olitpa opintojesi alku-, keski- tai loppuvaiheessa.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssilla tehdään itsenäistä verkkotyöskentelyä, palautetaan tehtäviä, suoritetaan yksi 10 minuutin moodle-tentti (jonka voi uusia) sekä osallistutaan ryhmäkeskusteluihin. Lisäksi kirjoitetaan oppimispäiväkirjaa, jonka ensimmäinen osa palautetaan Moduuli I:n päätteeksi ja toinen osa Moduuli III:n päätteeksi.

Moduuli I:n oppimispäiväkirja toimii samalla kurssin kynnystehtävänä. Mikäli opiskelija ei palauta sitä ajallaan, niin tippuu pois kurssilta.

Kurssilaiset jaetaan pienryhmiin, ja osa tehtävistä toteutuu tämän ryhmän keskusteluina, niin että opiskelijalta vaaditaan keskustelunaloitus sekä muiden aloitusten kommentointia. Mikäli ryhmästä tippuu useita opiskelijoita pois, niin ryhmät järjestetään uudestaan moduuli I:n päätyttyä.

Kurssi on jaettu kolmeen osaan. Huomioi siis, että jokaisen moduulin päättymispäivä on deadline kyseisen moduulin tehtäville. Moduuli I 15.5.-4.6.2023 Moduuli II 5.6.-25.6.2023 Moduuli III 26.6.-16.7.2023

Opintojakson lisätiedot

Oppimispäiväkirjasta ja muista tehtävistä täytyy käydä ilmi tiedon muistamista, ymmärtämistä, soveltamista (juuri sinuun oppijana) sekä analysointia (miten juuri sinä voit oppia paremmin).

Ilmoittautumistiedot

HUOM! LABin kesän Campusonline-opinnoille ilmoittautumisaika päättyy 31.3.2023.

Tutkinto- tai polkuopiskelija ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Muut ilmoittautuvat Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Opintojakson hinta 45 €.