Syksy
Opintojakson nimi Oppilaitosnuorisotyön laadun arviointi ja kehittäminen
Opintojakson ajankohta 01.09.2022 - 31.12.2022
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Xamkin lehtori tai muu asiantuntija
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 08.08.2022 - 21.08.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Oppilaitosnuorisotyön laadun arviointi ja kehittäminen

01.09.2022 - 31.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

  • Tunnet keskeiset oppilaitosnuorisotyön mittarit ja osaat soveltaa niitä omaan työhön.
  • Osaat käyttää laadun seurannasta ja arvioinneista saatua tietoa oman työn kehittämiseen.
  • Osaat viestiä omasta työstä ja sen vaikuttavuudesta eri kohderyhmille.

Sisältö ja toteutus:

Opintojakso toteutetaan learn -alustalla. Opintojaksolla tarkastellaan seuraavia aihepiirejä:

  • Millaisia mittareita oppilaitostyössä voi käyttää (määrälliset/ laadulliset mittarit)?
  • Millaisia merkityksiä omalla työllä on yksilö- ja yhteisötasolla?
  • Miten omaa työtä tehdään näkyväksi ja miten siitä viestitään?
  • Miten raportoinnin ja seurannan tuloksia hyödynnetään kehittämistyössä?

Arviointikriteerit

Arviointi: 

Opintojakson tehtävien ja harjoitusten hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko: 1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Teams -tapaamiset 1.9. klo 9-12 ja 1.12.2022 klo 9-11.

3 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 81 tunnin työmäärää. Opintojakso suoritetaan kokonaan verkossa.

Ilmoittautumistiedot

Hinta: 12 €/op. Lisätietoja maksuista täällä.

Lisätietoja ilmoittautumisesta: Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.