Non-stop
Opintojakson nimi Organisaatiokulttuuri yrityksen menestystekijänä
Opintojakson ajankohta 19.09.2022 - 17.04.2023
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Virolainen Ilona
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 03.04.2023
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Organisaatiokulttuuri yrityksen menestystekijänä

19.09.2022 - 17.04.2023

Opintojakson kuvaus

Menestyvissä organisaatioissa nousee keskeisesti esille organisaatiokulttuurin rooli. Sama pätee myös toisinpäin. Useat globaalitkin organisaatiot ovat menettäneet merkitsevästi asemansa, koska organisaatiokulttuuria ei ollut kyetty kehittämään.

Kurssi tarjoa konkreettisia välineitä vaikuttaa henkilöstön toimintaan kohti menestystä. Opintojakso tähtää organisaatiokulttuurin kehittämiseen liittyviin taitoihin. Opintojakson tavoitteena on lisätä osaamista menestyksekkään organisaatiokulttuurin.

Keskeinen sisältö

  • Organisaatiokulttuuri menestyksen mahdollistajana
  • Huippuorganisaatioiden kulttuurin piirteet
  • Organisaatiokulttuurin osa-alueet
  • Organisaatiokulttuurin analysointitavat
  • Organisaatiokulttuurin kehittäminen
  • Johtajan rooli organisaatiokulttuurissa

Edeltävyysehdot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arviointiperusteet: Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin, tenttiin.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

  • itsenäinen opiskelu
  • verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta
  • aineistoihin perehtyminen
  • verkkotentti