Syksy | Täynnä
Opintojakson nimi Organisaation tietoturva
Opintojakson ajankohta 02.11.2022 - 31.12.2022
Korkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Kenneth Karlsson
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 19.10.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Organisaation tietoturva

02.11.2022 - 31.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija tuntee organisaation tietoturvatyön perusteet ja käytetyt standardit. Opiskelija saa valmiudet tietoturvan kehittämistyöhön omassa organisaatiossaan.

Sisältö:

  1.  Johdatus tietoturvallisuutteen, tietoturvariskien arviointi
  2. Tietoturvan kehittäminen yrityksissä – vaadittavat dokumentit
  3. Organisaation tietoturva osa-alueittain.
  4. Tietosuoja, EU:n tietosuoja-asetus ym. lainsäädäntö

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko H- 5.  Arviointi perustuu lopputehtävästä suoriutumiseen

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

6X4 tunnin luennot Zoomissa ja Materiaalit Moodlessa

Aloitus ke 2.11.2022 ja siitä 6 kertaa keskiviikkoisin. ke 2.11.2022 ke 9.11.2022 ke 16.11.2022 ke 23.11.2022 ke 30.11.2022 ke 7.12.2022

Opintojakson luentojen loputtua avautuu laajemman lopputehtävän paketti Moodlessa Lopputehtävän teko kestää noin 3 tuntia

Ilmoittautumistiedot

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi