Kevät
Opintojakson nimi Osuustoiminnan perusteet
Opintojakson ajankohta 06.02.2023 - 28.05.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Kim Wrange
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 22.01.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Osuustoiminnan perusteet

06.02.2023 - 28.05.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

 • Tunnet ja ymmärrät osuustoimintamuotoisen yritystoiminnan erityispiirteet erityisesti kuluttajaosuuskuntien näkökulmasta
 • Tunnet osuustoiminnan historian ja arvoperustan
 • Ymmärrät osuuskuntien kaksoisluonteen
 • Tunnet osuuskuntien merkityksen yhteiskuntavastuun toteuttamisessa
 • Tunnet osuuskuntalain
 • Tutustut yhden alueosuuskaupan sääntöihin ja vuosikertomukseen sekä ymmärrät sääntöjen vaikutuksen osuuskaupan päätöksentekoon ja johtamiseen

Sisältö

 • Osuustoiminnan historia – miksi ja miten osuustoiminta syntyi
 • Osuustoiminnan peruslähtökohta
 • Osuustoiminnan ihmiskäsitys ja osuustoiminnan arvoperusta
 • Osuustoiminnan kansainväliset periaatteet
 • Osuuskuntatyypit
 • Osuuskunnan kaksoisluonne
 • Omistajuusrakenne osuuskunnissa
 • Tuloksenjako osuuskunnissa
 • Osuuskuntien hallintorakenne ja päätöksenteko
 • Osuuskuntien johtaminen
 • Johtamisen haasteita ja erityispiirteitä osuuskunnissa
 • Yhteiskuntavastuun ja kestävän kehityksen edistäminen osana osuustoimintaa
 • Osuuskunnat harvaan asuttujen alueiden palveluiden turvaajina
 • Osuustoiminta yhteiskunnallisen yrittämisen muotona
 • Osuuskuntalaki 421/2013
 • Pohjois-Karjalan Osuuskauppa PKO:n säännöt ja viimeisin Omistajan vuosi -julkaisu

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko

H-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opiskelija opiskelee itsenäisesti Moodle-oppimisympäristössä annetun aineiston. Opiskelija suorittaa verkkotentin Moodle-oppimisympäristössä.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.