Kesä
Opintojakson nimi Osuustoiminnan perusteet
Opintojakson ajankohta 01.06.2023 - 31.07.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Kim Wrange
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 14.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Osuustoiminnan perusteet

01.06.2023 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

  • Tunnet ja ymmärrät osuustoimintamuotoisen yritystoiminnan erityispiirteet erityisesti kuluttajaosuuskuntien näkökulmasta.
  • Tunnet osuustoiminnan historian ja arvoperustan, osuuskuntien kaksoisluonteen, osuuskuntien merkityksen yhteiskuntavastuun toteuttamisessa sekä osuuskuntalain.
  • Olet tutustunut yhden alueosuuskaupan sääntöihin ja vuosikertomukseen sekä ymmärrät osuuskunnan sääntöjen vaikutuksen osuuskaupan päätöksentekoon ja johtamiseen.

Sisältö

  • Osuuskuntalaki
  • Osuustoiminnan historia
  • Osuustoiminnan merkitys yhteiskunnassa
  • Osuustoiminnan kaksoisluonne.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko

H-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opiskelija opiskelee itsenäisesti Moodle-oppimisympäristössä annetun aineiston. Opiskelija suorittaa verkkotentin Moodle-oppimisympäristössä.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.