Non-stop
Opintojakson nimi Johdatus kommunikointia tukevaan tulkkaukseen
Opintojakson ajankohta 01.09.2022 - 31.07.2023
Korkeakoulu Humanistinen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Humanistinen ja kasvatusala, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Anne-Mari Jaamalainen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 22.05.2023
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Johdatus kommunikointia tukevaan tulkkaukseen

01.09.2022 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Johdatus kommunikointia tukevaan tulkkaukseen 2 op -opintojaksolla  tutustut ihmisiin, joilla on vaikeuksia puheen ymmärtämisessä tai tuottamisessa ja heidän oikeuksiinsa kommunikointiin, kommunikointia tukeviin menetelmiin ja kommunikoinnin apuvälineisiin sekä puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalveluun. Kurssin suoritettua tiedät puhe-ja kommunikaatiovaikeuksien syitä ja ilmenemismuotoja ja osaat hyödyntää arjessasi keskeisimpiä kommunikointia tukevia menetelmiä ja välineitä sekä ymmärrät tulkkauspalvelun merkityksen osallisuuden edistäjänä.

Tavoitteet: Opiskelija:

  • Tunnistaa ihmisiä, joilla voi olla eriasteisia puhe- ja kommunikointivaikeuksia.
  • Tietää puhevammaisten tulkkauspalvelusta.
  • Ymmärtää kommunikointia tukevien menetelmien ja vuorovaikutuksen ja ei-kielellisten ilmaisukeinojen välisiä suhteita.

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan suoritettu-täydennettävä. Opiskelijan tulee osoittaa hallitsevansa vähintään 40% asetetuista opintojakson tavoitteista, jotta opintosuoritus voidaan katsoa suoritetuksi. Opintojakso merkitään täydennettäväksi, mikäli opiskelija ei osoita saavuttavansa osaamistavoitteita vähimmäistasolla. Merkintä täydennettävä tarkoittaa, että opiskelija on saavuttanut 0-39% asetetuista tavoitteista.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa. Sen voi suorittaa itsenäisesti omaan tahtiin 31.7.2023 mennessä.

Opintojakson tiedot

Opintojakson tehtävissä tallennetaan videota. Tehtäviä varten tarvitset laitteen, kuten tietokoneen tai puhelimen, jossa on kamera ja mikrofoni.

Ilmoittautumistiedot

Non-stop-opintojaksoilla ilmoittautumiset käsitellään mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa ilmoittautumisesta. Kun ilmoittautuminen on käsitelty, saat sähköpostitse kirjautumisohjeet Humakin järjestelmiin. Löydät opintojakson suoritusohjeet verkko-oppimisympäristöstä.

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.