Non-stop
Opintojakson nimi Otetta puhevammaisten tulkkaukseen
Opintojakson ajankohta 11.01.2021 - 31.07.2021
Korkeakoulu Humanistinen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Humanistinen ja kasvatusala, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Anne-Mari Jaamalainen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 16.11.2020 - 24.05.2021
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Otetta puhevammaisten tulkkaukseen

11.01.2021 - 31.07.2021

Opintojakson kuvaus

Otetta puhevammaisten tulkkaukseen 2 op -opintojaksolla tutustutaan puhevammaisten tulkkauspalveluun, asiakasryhmiin sekä puhetta tukeviin ja korvaaviin kommunikaatiomenetelmiin. Kurssilla opiskelija pohtii mm. multimodaalista vuorovaikutusta ja oppii käyttämään kuvatyökalua. Opintojaksolla opitaan myös, ketä ovat puhevammaiset henkilöt, mitä kommunikaatiomenetelmiä he käyttävät ja mitä tarkoittaa tulkkauspalvelu.

Tavoitteet: Opiskelija:

  • Tunnistaa ihmisiä, joilla voi olla eriasteisia puhe- ja kommunikointivaikeuksia.
  • Tietää puhevammaisten tulkkauspalvelusta.
  • Ymmärtää kommunikointia tukevien menetelmien ja vuorovaikutuksen ja ei-kielellisten ilmaisukeinojen välisiä suhteita.

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan suoritettu-täydennettävä. Opiskelijan tulee osoittaa hallitsevansa vähintään 40% asetetuista opintojakson tavoitteista, jotta opintosuoritus voidaan katsoa suoritetuksi. Opintojakso merkitään täydennettäväksi, mikäli opiskelija ei osoita saavuttavansa osaamistavoitteita vähimmäistasolla. Merkintä täydennettävä tarkoittaa, että opiskelija on saavuttanut 0-39% asetetuista tavoitteista.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa. Sen voi suorittaa itsenäisesti omaan tahtiin 31.7.2021 mennessä.

Opintojakson tiedot

Opintojakson tehtävissä tallennetaan videota. Tehtäviä varten tarvitset laitteen, kuten tietokoneen tai puhelimen, jossa on kamera ja mikrofoni.

Ilmoittautumistiedot

Non-stop-opintojaksoilla ilmoittautumiset käsitellään mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa ilmoittautumisesta. Kun ilmoittautuminen on käsitelty, saat sähköpostitse kirjautumisohjeet Humakin järjestelmiin. Löydät opintojakson suoritusohjeet verkko-oppimisympäristöstä.