Non-stop
Opintojakson nimi Otetta suomalaiseen viittomakieleen
Opintojakson ajankohta 01.09.2022 - 31.07.2023
Korkeakoulu Humanistinen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Humanistinen ja kasvatusala, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Karoliina Miettinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 22.05.2023
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Otetta suomalaiseen viittomakieleen

01.09.2022 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Oletko kiinnostunut viittomakielestä? Haluatko oppia viittomaan? Otet­ta suo­ma­lai­seen viit­to­ma­kie­leen 2 op -opintojaksolla tu­tus­tu­taan suo­ma­lai­seen viit­to­ma­kie­leen se­kä viit­to­ma­kie­li­seen kult­tuu­riin. Tällä opintojaksolla opit tietämään perusasioita suomalaisesta viittomakielestä, aikamoisen määrän suomalaisen viittomakielen viittomia ja tuottamaan suomalaista viittomakieltä. Muun muassa sormiaakkoset, numeraalit ja lauserakenteiden perusteet tulevat sinulle tutuiksi. Tulet käyttämään myös erilaisia viittomakielen sanakirjoja ja muuta verkkomateriaalia, joiden avulla pystyt jatkamaan kielitaidon kehittämistä kurssin jälkeenkin.

Tavoitteet: Opiskelija:

  • tietää visuaalisen ja kehollisen kielen oppimisstrategioita
  • osaa omaan arkeen liittyvää perusviittomistoa ja fraaseja
  • selviytyy tutuissa, yksinkertaisissa viittomakielisissä arkikeskusteluissa monikanavaisiin ja monikielisiin resursseihin turvautuen
  • osaa käyttää sanakirjoja ja muita viittomakielisiä materiaaleja oppimisen tukena

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan suoritettu-täydennettävä.

Opiskelijan tulee osoittaa hallitsevansa vähintään 40 % asetetuista opintojakson tavoitteista, jotta opintosuoritus voidaan katsoa suoritetuksi. Muussa tapauksessa opintojakso merkitään täydennettäväksi.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa. Sen voi suorittaa itsenäisesti omaan tahtiin 31.7.2023 mennessä.

Opintojakson tiedot

Opintojakson tehtävät palautetaan videoiden muodossa. Tehtäviä varten tarvitset laitteen, kuten tietokoneen tai puhelimen, jolla voit tallentaa videokuvaa.

Opintojakson lisätiedot

Opiskelijapalautetta:

”Tämä oli juuri sopiva kurkistuskurssi viittomakieleen. Sain viittomistani asianmukaista palautetta. Videoiden teko oli myös mielestäni hyvä harjoitus, vaikka alkuun itsensä kuvaaminen tuntui epämiellyttävältä.”

”Hyvää oli videoiden teko.”

”Kurssi on ollut todella mukava ja antoisa. Uskon, että pääsen tulevaisuudessa hyödyntämään oppeja työssäni.”

”Viittomien opettelu oli mukavaa. Viittomia oppi useiden toistojen kautta melko mukavasti!”

”Videoiden tekeminen jännitti etukäteen, mutta se sujuikin yllättävän hyvin. Uskoisin, että viittomistani ymmärretään.”

Ilmoittautumistiedot

Non-stop-opintojaksoilla ilmoittautumiset käsitellään mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa ilmoittautumisesta. Kun ilmoittautuminen on käsitelty, saat sähköpostitse kirjautumisohjeet Humakin järjestelmiin. Löydät opintojakson suoritusohjeet verkko-oppimisympäristöstä.

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.