Non-stop
Opintojakson nimi Päätöstukityökalut vastuullisiin ratkaisuihin (yamk-taso)
Opintojakson ajankohta 15.09.2022 - 31.07.2023
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Kajanus Miika
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 31.05.2023
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Päätöstukityökalut vastuullisiin ratkaisuihin (yamk-taso)

15.09.2022 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Onko sinulla projekti, jossa ratkaisette hankalaa ongelmaa? Kurssilla esitellään käytännön työkaluja lukuisin esimerkein. Menetelmät ovat tieteellisesti vertaisarvioituja ja ne tukevat vastuullista päätöksentekoa. Saat kestävän pohjan ja työkalut ongelmien ratkaisuun. Saat työkalut vuodeksi käyttöösi omaan projektiisi tai opinnäytetyöhösi. Menetelmät soveltuvat esimerkiksi teollisuuteen, sote- ja ympäristöalalle, maa- ja metsätalouteen, viranomais- ja järjestötoimintaan.

Keskeinen sisältö

 • Osallistava suunnittelu ja päätöstukimenetelmien perusteet
 • Vastuullisuus päätöksenteossa
 • Yhteiskehittämisen työpajamenetelmät
 • Toimintaympäristön analyysi A’WOT – SWOT-analyysin ja monitavoitteisen päätösanalyysin hybridimenetelmä
 • Ideointi ja konseptien valinta InTo – Portfolioanalyysi innovaatioaihioiden valintaan
 • Tuote- ja palvelukehitys QFD – tuoteominaisuuksien valinta tuote- ja palvelukehityksessä
 • Liiketoimintamallien kehittäminen InTolla
 • Vaikuttavuuden ennakkoarviointi PRIA – Prospective Rapid Impact Assessment for Human Security – vaikuttavuuden nopea ennakkoarviointimenetelmä inhimillisen turvallisuuden hankkesiin
 • muita menetelmiä tarpeen mukaan

Edeltävyysehdot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Arviointiperusteet: Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin ja tenttiin.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

Vaatimukset

 • Verkko-opintojakson opiskelu ja koe
 • Päätösanalyysitehtävän palautus
 • Vapaaehtoiset verkkotapaamiset / tukiklinikat (esitellään teema, keskustellaan ja vastataan kysymyksiin, osallistuminen vapaaehtoista)

Opintojakson tiedot

Sisällöt, materiaalit ja linkit ulkopuolisiin aineistoihin ja työkaluihin kaikki Moodlessa.