Kevät
Opintojakson nimi Paediatric Nursing English
Opintojakson ajankohta 06.03.2023 - 30.04.2023
Korkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Englanti
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Minna Metsäportti
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 27.02.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Paediatric Nursing English

06.03.2023 - 30.04.2023

Opintojakson kuvaus

Kurssilla perehdytään erityisesti lastenhoitotyön viestintätilanteiisiin sairaanhoitajan ja lapsipotilaan sekä perheen välillä. Kurssi sopii erityisesti lastenhoitotyöhön erikoistuville sairaanhoitajille tai muuten aiheesta kiinnostuneille.

Keskeinen sisältö:

Admission to the Paediatric Unit

Reasons for admission

Common childhood illnesses requiring hospitalisation

Preparing for your child’s hospital stay

Communicating with children and their families

Family-centred care

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkko-opetus (TuniMoodle, Zoom) Itsenäinen sekä yhteistoiminnallinen opiskelu (osallistuminen yhteisiin aktiviteetteihin omatahtisesti).

Moodlen tehtävät (keskustelualue, Flinga, H5P, GoogleDocs, Padlet ym.)

Kalenteriviikot 10-14 ovat opettajan ohjaamaa opiskelua (viikkoviestit Moodlen kautta, aktiviteettien ohjeistus ja kommentointi). Tämän jälkeen opiskelijoilla on aikaa työstää ja palauttaa kurssin tehtävät 30.4.2023 mennessä. Arvioinnit näkyvät opiskelijoiden suoritusrekisterissä viimeistään 16.5.2023.

Opintojakson tiedot

Opetusta on sekä suomeksi (25%) että englanniksi (75%)

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.