Kevät | Täynnä
Opintojakson nimi Päihdetyön peruskurssi
Opintojakson ajankohta 25.01.2023 - 12.04.2023
Korkeakoulu Centria-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Humanistinen ja kasvatusala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Centria-ammattikorkeakoulu / Averko tutoropettaja
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 06.01.2023

Päihdetyön peruskurssi

25.01.2023 - 12.04.2023

Opintojakson kuvaus

Opiskelija – Tietää suomalaisten päihteiden käytön historiaa ja tuntee suomalaisen päihdepolitiikan ja päihdehuollon historiallista kehitystä – Tuntee päihdehuollon keskeisen lainsäädännön – Tietää erilaisia päihteitä ja osaa kuvata niiden vaikutuksia. – Osaa kuvata riippuvuuden kehittymistä, erilaisia riippuvuuksia ja riippuvuuden ulottuvuuksia – Osaa arvioida omia asenteitaan suhteessa päihteisiin ja päihderiippuvuusongelmiin. – Tietää kuntoutumisprosessin vaiheet ja osaa ohjata asiakkaita/potilaita palvelujärjestelmässä.

Oppimateriaali on kaiken aikaa opiskelijoiden näkyvillä oppimisalustalla ja se on tarkoitus käydä läpi järjestyksessä osiosta 1 alkaen. Löydät opintojaksoon liittyvät oppimistehtävät Tehtävät-kansiosta. Kunkin oppimistehtävän viimeinen palautuspäivä on merkitty kalenteriin. Osa tehtävistä on keskustelutehtäviä ja ne tehdään niille varatulla aikavälillä. Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista keskusteluun.

Edeltävyysehdot

Opintojakso on tarkoitettu ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille tai työelämässä toimiville, jotka työtehtävissään tarvitsevat päihdetietoutta.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Jatkuva arviointi. Esseevastauksissa edellytetään kirjallisen työn ohjeiden noudattamista. Lakitestin läpäisyraja on 6/10. Keskustelutehtävissä edellytetään aktiivista osallistumista omassa pienryhmässä.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Opintojakson tiedot

Oppimateriaali ja lisämateriaali löytyvät opintojakson itslearning-työtilasta.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.