Kevät
Opintojakson nimi Paikkatiedon hyödyntäminen kehittämisessä ja suunnittelussa
Opintojakson ajankohta 15.03.2023 - 28.05.2023
Korkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Luonnonvara- ja ympäristöala
Opettaja Toni Sankari
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 06.03.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Paikkatiedon hyödyntäminen kehittämisessä ja suunnittelussa

15.03.2023 - 28.05.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opintojakson tavoitteena on paikkatiedon ja sen hyödyntämistä koskevan tietopohjan laajentaminen sekä teknisten GIS-taitojen kartuttaminen. Opintojaksolla hyödynnetään opiskelijan omalle tietokoneelle asennettavaa avoimen lähdekoodin QGIS-paikkatieto-ohjelmistoa, jonka avulla tehdään monialainen katsaus avoimesti saatavilla oleviin paikkatietoaineistoihin. Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ottaa itsenäisesti häntä kiinnostavia paikkatietoja käyttöön ja että hän osaa hallinnoida ja esittää aineistoja ns. täysiverisessä paikkatieto-ohjelmistossa.

Sisältö:

Opintojaksolla vastataan mm. seuraaviin sisältökysymyksiin:

 • Mitä avoin paikkatieto on ja miten saan sitä käyttööni?
 • Miten etsin datasta minua kiinnostavat tiedot?
 • Miten visualisoin paikkatietoa ja miten laadin näyttäviä karttaesityksiä tehokkaasti?
 • Miten julkaisen omia aineistoja ja karttoja internetissä muiden katseltavaksi?
 • Miten muokkaan paikkatietoaineistoja?
 • Miten saan paikkatietoaineistot ns. keskustelemaan toistensa kanssa?
 • Mistä löydän työkaluja paikkatietoanalyysien tekemiseen?

 

Edeltävyysehdot

Hyvin toimivan tietokoneen käyttömahdollisuus opintojakson toteutusaikana on edellytyksenä osallistumiselle. Opintojaksolle osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta paikkatietojen käyttämisestä, mutta tietokoneen käytön perustaidot tulisi olla hyvin hallussa.

 

Arviointikriteerit

Opintojakson suoritusvaatimuksena on opiskelijan henkilökohtaisen GIS-projektin toteuttaminen ja oman toteutuksen esittely muulle ryhmälle videotallenteen muodossa. Opiskelija määrittelee itse oman GIS-projektinsa aiheen. Projektin aihe kannattaa kytkeä opiskelijan omaan työnkuvaan, opiskelualaan, harrastuksiin tai muuten vain oman mielenkiinnon kohteeseen. Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutetaan aikavälillä 15.3. – 28.5.2023. Opintojaksolla järjestetään seitsemän kappaletta kolmen oppitunnin mittaista etäkontaktia (yhden oppitunnin kesto 45 min). Kaikista etäkontakteista tehdään tallenteet. Etäkontakteihin osallistumista niiden järjestämisajankohtina ei edellytetä, vaan tallennemateriaaliin voi perehtyä myös jälkikäteen. Etäkontaktien alustavat ajankohdat ovat seuraavat (ajankohdat voivat muuttua):

 • ke 15.3.2023 klo 16.45-19.15
 • ke 22.3.2023 klo 16.45-19.15
 • ke 29.3.2023 klo 16.45-19.15
 • ke 5.4.2023 klo 16.45-19.15
 • ke 12.4.2023 klo 16.45-19.15
 • ke 26.4.2023 klo 16.45-19.15
 • ke 10.5.2023 klo 16.45-19.15

Suoritusvaatimuksena olevan opiskelijakohtaisen GIS-projektin palautusajankohta on sunnuntai 28.5.2023. Muut deadline-ajankohdat (GIS-projektin toteutuksen kontrollipisteet) ilmoitetaan opintojakson Moodle-alustalla.

 

Opintojakson tiedot

Opintojakson oppimisympäristöinä ovat Moodle ja Zoom sekä opiskelijan itse omalle tietokoneelle asentama QGIS-paikkatieto-ohjelmisto.

Myös AMK-tason opiskelijat voivat osallistua opintojaksolle.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 21.11.2022 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta. Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)

Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistusviestin, josta löydät lisätietoja. Mikäli et saa vahvistusviestiä, tarkistathan myös roskapostikansion ja ota tarvittaessa yhteys osoitteeseen campusonline@oulu.fi