Kesä
Opintojakson nimi Painokankaan perusteet
Opintojakson ajankohta 03.05.2021 - 31.05.2021
Korkeakoulu Hämeen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Kulttuuriala
Opettaja Päivi Vaarula
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.03.2021 - 23.04.2021
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Painokankaan perusteet

03.05.2021 - 31.05.2021

Opintojakson kuvaus

Opintojaksolla opitaan kankaanpainon perusteita, siinä käytettäviä väriryhmiä, menetelmiä ja tekniikkaa. Opinto koostuu useasta osasta kuten väriryhmät, tekniikka ja menetelmät, erikoispainomenetelmät ja teollinen painaminen. Osat sisältävät luentotallenteita (videot) ja osien välissä on oppimista tukevat ja mittaavat tenttikysymykset. Kankaanpainon prosessin hahmottamisen tukena on video pigmenttiväreillä painamisesta valotuskaavion avulla. Opinnon lopussa on itsenäinen tiedonhakutehtävä.

Opiskelija osaa:

  • Luetella erilaiset väriryhmät ja painomenetelmät
  • Tietää pigmenttivärin ja reaktiivivärin ominaisuudet
  • Tuntee kankaanpainon ympäristöön vaikuttavia tekijöitä
  • Tietää käsipainoon tarvittavat työvälineet
  • Tietää teollisen kankaanpainon toiminnot
  • Hahmottaa suunnittelun mahdollisuudet digitaaliseen, rotaatio- ja kaaviopainoon
  • Tietää mahdollisia riskejä työturvallisuudessa

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakson oppimateriaali koostuu videoista ja luentotallenteista, sekä linkeistä eri sivustoille. Suositeltava kirjallisuus: Maija Pellonpää-Forss. Kankaanpainanta. 2009 Maija Pellonpää-Forss. Värimenetelmät 2. 2016 Laura Isoniemi. Kuviollinen mieli. 2019

Tentit suoritetaan itsenäisesti opintojaksolle merkittynä aikana. Ei uusintamahdollisuutta. Opintojakson tenteissä on vain yksi suorituskerta, joten materiaaliin on syytä tutustua huolella ennen tentin aloittamista.

Opintojakson tiedot

Opintojakso rytmittyy luentotallenteisiin, joiden väleissä on tentit. Tentissä on mahdollista vain yksi suorituskerta ja sen läpäiseminen edellyttää, että 50 % vastauksista on oikein. Opintojakson suoritukseen sisältyy itsenäinen tiedonhakutehtävä.

Opintojakson lisätiedot

Kysy lisätietoja ilmoittautumisesta, hyväksymisestä opintojaksolle, käyttäjätunnuksista ja arvosanoista opiskelijapalvelut@hamk.fi

Opettaja vastaa vain opintojakson sisältöä koskeviin kysymyksiin.

Ilmoittautumistiedot

  • Tutustu toteutussuunnitelmaan ennen ilmoittautumista.
  • Kirjoita ilmoittautumislomakkeelle virallinen sähköpostiosoitteesi kotikorkeakoulussa – muutoin opinto on maksullinen
  • Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan ilmoittautumisen, lähetä sähköpostia opiskelijapalvelut@hamk.fi, niin vapautat paikan toiselle opiskelijalle