Kevät
Opintojakson nimi Päivystys-ja vastaanottohoitotyö
Opintojakson ajankohta 20.03.2023 - 30.04.2023
Korkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Heidi Jaakola
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Päivystys-ja vastaanottohoitotyö

20.03.2023 - 30.04.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoiteet:

Osaat arvioida potilaan hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä sekä toteuttaa päivystys- ja vastaanottohoitotyötä osana moniammatillista työryhmää. Osaat hyödyntää digitaalisia välineitä ja sovelluksia hoitotyössä. Osaat valmistella ja ohjata potilaan kliinisiin tutkimuksiin ja hoitotoimenpiteisiin päivystys- ja vastaanottohoitotyössä sekä tehdä tarvittavat johtopäätökset. Osaat yhdistää näyttöön perustuvan tiedon hoitotyön päätöksentekoon. Osaat ohjata ja tukea potilasta yksilöllisesti omahoidossa ja terveyden edistämisessä hyödyntäen lähi- ja etäpalveluja sekä liikkuvia palveluja.

Sisältö:

Teemat ja keskeiset sisällöt:

Päivystyshoitotyön erityispiirteet:

Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi

Keskeiset kliiniset tutkimukset ja hoitotoimenpiteet

 

Vastaanottohoitotyön erityispiirteet:

Omahoidon ohjaus ja tukeminen

Vastaanottohoitotyö eri toimintaympäristöissä

Edeltävyysehdot

Kuuluu sairaanhoitaja ja terveydenhoitajaopintoihin

Arviointikriteerit

H-5

Ilmoittautumistiedot

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi