Syksy
Opintojakson nimi Palauttava uni hyvinvoinnin voimavarana
Opintojakson ajankohta 23.09.2024 - 01.12.2024
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Maija Hiltunen, Jutta Potila
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 05.08.2024 - 13.09.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Palauttava uni hyvinvoinnin voimavarana

23.09.2024 - 01.12.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija:

 • Osaa määritellä unen fysiologiset vaikutukset
 • Tunnistaa unen ja palautumisen merkityksen osana hyvinvointia ja terveyttä
 • Tunnistaa hyvän unen tunnusmerkit ja osaa selittää unisyklin vaiheet
 • Osaa määritellä mitkä tekijät vaikuttavat palautumiseen ja mitä palautuminen tarkoittaa
 • Tiedostaa yleisimmät uneen ja palautumiseen liittyvät haasteet
 • Hyödyntää hyvinvointiteknologia unen ja palautumisen seurannassa
 • Osaa soveltaa oppimiaan asioita unesta ja palautumisesta oman hyvinvointinsa edistämisessä

Sisältö:

 • Unen fysiologia
 • Unen ja palautumisen merkitys osana hyvinvointia ja terveyttä
 • Unen tunnusmerkit ja unisyklin vaiheet
 • Palautuminen ja siihen vaikuttavat tekijät
 • Unen ja palautumisen haasteet
 • Hyvinvointiteknologia ja unitutkimus
 • Uni, palautuminen ja oman hyvinvoinnin edistäminen

Arviointikriteerit

Opintojakson arviointi on hyväksytty – hylätty

Opintojakso on hyväksytty, kun opiskelija kykenee tunnistamaan unen ja palautumisen merkityksen osana hyvinvointia ja terveyttä. Hän pystyy määrittelemään, mitkä tekijät vaikuttavat palautumiseen ja mitä palautuminen tarkoittaa. Lisäksi opiskelija tiedostaa yleisimmät uneen ja palautumiseen liittyvät haasteet sekä kykenee hyödyntämään hyvinvointiteknologiaa unen ja palautumisen seurannassa. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa soveltaa oppimiaan asioita unesta ja palautumisesta oman hyvinvointinsa edistämisessä. Opintojakson tehtävät ovat palautuneet sovitussa aikataulussa.

Opintojakso on hylätty, mikäli opiskelija ei suurimmilta osin saavuta opintojaksolle asetettuja tavoitteita tai hän ei kykene palauttamaan oppimistehtäviä sovitussa aikataulussa.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso on opiskelijan itsenäisesti suoritettavissa verkko-opintoina.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen avautuu 5.8.2024 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille.

Mikäli oma korkeakoulusi on mukana korkeakoulujen ristiinopiskelupalvelussa (RIPA), ilmoittaudu opintojaksolle oman korkeakoulusi Pepin/Pakin kautta. Mikäli oma korkeakoulusi ei ole vielä mukana korkeakoulujen ristiinopiskelupalvelussa, voit ilmoittautua erillisellä lomakkeella. Lomake löytyy tämän sivun yläosasta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (12€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake.