Kevät
Opintojakson nimi Palauttava uni hyvinvoinnin voimavarana
Opintojakson ajankohta 04.03.2024 - 10.05.2024
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Maija Hiltunen, Jutta Potila
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 23.02.2024
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Palauttava uni hyvinvoinnin voimavarana

04.03.2024 - 10.05.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija:

 • Osaa määritellä unen fysiologiset vaikutukset
 • Tunnistaa unen ja palautumisen merkityksen osana hyvinvointia ja terveyttä
 • Tunnistaa hyvän unen tunnusmerkit ja osaa selittää unisyklin vaiheet
 • Osaa määritellä mitkä tekijät vaikuttavat palautumiseen ja mitä palautuminen tarkoittaa
 • Tiedostaa yleisimmät uneen ja palautumiseen liittyvät haasteet
 • Hyödyntää hyvinvointiteknologia unen ja palautumisen seurannassa
 • Osaa soveltaa oppimiaan asioita unesta ja palautumisesta oman hyvinvointinsa edistämisessä

Sisältö:

 • Unen fysiologia
 • Unen ja palautumisen merkitys osana hyvinvointia ja terveyttä
 • Unen tunnusmerkit ja unisyklin vaiheet
 • Palautuminen ja siihen vaikuttavat tekijät
 • Unen ja palautumisen haasteet
 • Hyvinvointiteknologia ja unitutkimus
 • Uni, palautuminen ja oman hyvinvoinnin edistäminen

Arviointikriteerit

Hyväksytty / Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Itsenäinen työskentely Moodle-alustalla.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 20.11.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 20th November at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).