Kesä | Täynnä
Opintojakson nimi Palkanlaskennan perusteet
Opintojakson ajankohta 08.05.2023 - 16.06.2023
Korkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Elisa Koukkari
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 01.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Palkanlaskennan perusteet

08.05.2023 - 16.06.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija tietää keskeiset palkanlaskennan osa-alueet ja osaa laskea palkkoja perustilanteessa.

Sisältö:

Ylityölaskenta, vuosilomapalkat, luontoisedut, kustannusten korvaukset, ennakonpidätys.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0-5.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet: Tentti.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssi toteutetaan kokonaan Zoom-nauhoitusten avulla. Kustakin aihekokonaisuudesta on kurssin luentomateriaaliin perustuva Zoom-luento, aihepiirin tehtäviä ja tehtävien vastauksia. Joistakin alueista voi olla useampia Zoom-luentoja. Kurssin tentti tehdään Moodlessa. Kurssilla ei ole lähiopetusta.

Toteutusaika: 8.5.-16.6.2023

Opintojakson tiedot

Oppimateriaali:

Luentodiat ja tehtävät, Verohallinnon päätökset verovapaista matkakustannusten korvauksista ja luontoisetujen verotusarvoista. Zoom-tallenteet. Kirja: Kouhia-Kuusisto, Mikkonen, Syvänperä, Turunen: Palkkavuosi. Uusin painos.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen avautuu 13.3. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille, ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistusviestin. Mikäli et saa vahvistusviestiä, tarkistathan myös roskapostikansion ja ota tarvittaessa yhteys osoitteeseen campusonline@oulu.fi.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.