Syksy
Opintojakson nimi Palliatiivinen hoito
Opintojakson ajankohta 01.09.2022 - 31.10.2022
Korkeakoulu Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Katja Räisänen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 24.08.2022
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Palliatiivinen hoito

01.09.2022 - 31.10.2022

Opintojakson kuvaus

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää palliatiivisen hoidon ja saattohoidon käsitteen
 • tietää palliatiivista hoitoa koskevat keskeiset lait ja säädökset
 • tunnistaa palliatiivisen hoidon keskeisiä eettisiä näkökulmia
 • perehtyy saattohoitopotilaan kivunhoitoon ja oirehoitoon
 • saa valmiuksia tukea palliatiivisessa ja saattohoidossa olevaa potilasta ja hänen läheisiään

Sisältö

 • palliatiivista hoitoa ohjaavat lait ja säädökset, keskeiset suositukset ja hoidon järjestäminen
 • eettiset näkökulmat palliatiivisessa hoitotyössä
 • saattohoidossa olevan potilaan oirehoito, kivun kokonaisvaltainen arviointi ja hoito sekä palliatiiviset hätätilanteet
 • perheen kohtaaminen, kulttuuriset näkökulmat sekä suru, toivo ja selviytyminen

Edeltävyysehdot

Ensimmäisen vuoden sosiaali- tai terveysalan opinnot on suoritettu.

Arviointikriteerit

Hyväksytty / hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkko-opintojakso DevMoodle-oppimisympäristössä. Opintojaksoon liittyy kaksi webinaaria:

 • aloituswebinaari 1.9.2022 klo 16-17 (tallennetaan, katsottavissa kahden viikon ajan)
 • päätöswebinaari 31.10.2022 klo 16-17 (tallennetaan, katsottavissa kahden viikon ajan)

Opintojakson tiedot

Noin viikkoa ennen opintojakson alkamista opiskelijat saavat sähköpostilla tiedot ennakkotehtävästä ja opintojaksolle liittymisestä.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.