Kesä | Täynnä
Opintojakson nimi Palliatiivinen hoito
Opintojakson ajankohta 22.05.2023 - 25.08.2023
Korkeakoulu Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Katja Räisänen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 05.05.2023
Ilmoittautumistiedot

Palliatiivinen hoito

22.05.2023 - 25.08.2023

Opintojakson kuvaus

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

  • ymmärtää palliatiivisen hoidon ja saattohoidon käsitteen
  • tietää palliatiivista hoitoa koskevat keskeiset lait ja säädökset
  • tunnistaa palliatiivisen hoidon keskeisiä eettisiä näkökulmia
  • perehtyy saattohoitopotilaan kivunhoitoon ja oirehoitoon
  • saa valmiuksia tukea palliatiivisessa ja saattohoidossa olevaa potilasta ja hänen läheisiään

Sisältö

  • palliatiivista hoitoa ohjaavat lait ja säädökset, keskeiset suositukset ja hoidon järjestäminen
  • eettiset näkökulmat palliatiivisessa hoitotyössä
  • saattohoidossa olevan potilaan oirehoito, kivun kokonaisvaltainen arviointi ja hoito sekä palliatiiviset hätätilanteet
  • perheen kohtaaminen, kulttuuriset näkökulmat sekä suru, toivo ja selviytyminen

Edeltävyysehdot

Ensimmäisen vuoden sosiaali- tai terveysalan opinnot on suoritettu.

Arviointikriteerit

Hyväksytty / hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkko-opintojakso DevMoodle-oppimisympäristössä.

Opintojakson tiedot

Noin viikkoa ennen opintojakson alkamista opiskelijat saavat sähköpostilla tiedot ennakkotehtävästä ja opintojaksolle liittymisestä.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.