Non-stop | Täynnä
Opintojakson nimi Palvelujen markkinointi, 5 op
Opintojakson ajankohta 24.10.2022 - 31.07.2023
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kulttuuriala, Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Sari-Maarit Peltola
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 31.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma

Palvelujen markkinointi, 5 op

24.10.2022 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Sisältö:

Palveluiden ja tuotteiden markkinoiden väliset erot

Kuluttajakäyttäymisen ja ostopäätösprosessin perusteet

Markkinointiviestintä ja mainonta

Henkilökohtainen myyntityö yritysten välisessä kaupassa

Markkinointitutkimuksen perusteet ja markkinoiden analysointi

Palvelujen laatuajattelun hyödyntäminen asiakaskokemusta analysoidessa

Käyttäjäkokemus ja digitaalinen markkinointi

Arviointikriteerit

Arviointi 1-5.

Opintojakso koostuu 25 automaattisesti tarkistettavasta pienestä tehtävästä. Lisäksi on lopputehtävä (2,5 op), josta saa lyhyen palautteen ja jonka perusteella saa opintojakson arvosanan (1-5).

Tehtävät arvioidaan kerran kuukaudessa (yleensä kuukauden 16. päivä) poislukien heinäkuu, jolloin tehtävät arvioidaan elokuussa 2023, mutta suoritus päivätään heinäkuulle.

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti yksilötehtäviä tekemällä.

Opintojakson tiedot

Kirjallisuus: Wilson A., Zeithaml V., Bitner M. & Gremler D. 2016. Services Marketing: integrating customer focus across the firm (Third European Edition). New York: McGraw-Hill Education. The e-book version can be read via Janet, there is a link for it, you need to log in with Haka (Jamk login data). https://janet.finna.fi/Record/jamk.993662044506251

Muuta kirjallisuutta ja oppimateriaalia:

Grönroos, C. & Tillman, M. (2020). Palvelujen johtaminen ja markkinointi (5. painos.). Talentum.

Hilliaho, L. & Puolitaival, J. (2015). Ilmiön kaava. Talentum.

Muu opiskelumateriaali (blogikirjoitukset, podcastit, videot, tilastot ja tutkimusraportit).