Kevät
Opintojakson nimi Palvelujen robotisaatio
Opintojakson ajankohta 01.02.2024 - 15.05.2024
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opettaja Helena Ikonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 21.01.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Palvelujen robotisaatio

01.02.2024 - 15.05.2024

Opintojakson kuvaus

Oppimistavoitteet

  • Ymmärrät digitalisaation mukanaan tuomia muutoksia työssä ja yhteiskunnassa
  • Olet tutustunut uusien teknologisten laitteiden ohjelmoinnissa käytettävään logiikkaan
  • Olet tutustunut tekoälyn perusteisiintiedostat digitalisaatioon ja uusien teknologioiden käyttöön littyvän tietosuojan ja -turvan vaatimukset
  • Osaat ottaa huomioon teknologian käyttöön liittyvät eettiset kysymykset

Sisältö

  • Digitalisaatio
  • Johdatus palvelurobotiikkaan
  • Johdatus ohjelmointiin
  • Tekoälyn perusteet
  • Tietoturva ja tietosuoja
  • Eettiset kysymykset

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan kaikkien tehtävien/tenttien tekeminen sekä materiaalien opiskelu. Oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti ja aikataulussa.

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opiskelu koostuu itsenäisestä materiaaleihin tutustumisesta ja oman osaamisen arvioinneista testeillä ja tentillä. Opintojakson suorittaminen on mahdollista omaan tahtiin. Opintojakson 5 op vastaa 135h opiskelijan työtä

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.