Syksy
Opintojakson nimi Palveluliiketoiminnan muuttuvat ajattelumallit (YAMK)
Opintojakson ajankohta 01.08.2022 - 31.12.2022
Korkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Päivi Tossavainen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 11.09.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Palveluliiketoiminnan muuttuvat ajattelumallit (YAMK)

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintojakson kuvaus

  • Opintojakso on teoreettispainotteinen ja eri ilmiöitä tarkasteleva. Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija uusiin muuttuviin liiketoimintaan ja johtamiseen vaikuttaviin ajattelumalleihin ja niiden vaikutuksiin. Yhteiskunnallisen muutoksen jälkeen siirrytään yrityksen/ organisaation tasolle. Opintojaksolla käsitellään laajoja yhteiskuntaan ja organisaatioihin vaikuttavia muutoksia.
  • Orientaatio on pakollinen ja se on suoritettava ennen opintojakson sisällön suorittamisen aloittamista.
  • Oppiminen perustuu yhteisölliseen oppimiseen (yhteisöoppimiseen), vertaisoppimiseen ja yhdessä tekemiseen. Osa tehtävistä on riippuvaisia toisten osallistujien suorittamisesta.
  • Opintojakso on modulaarinen. Jokaiseen moduuliin liittyy lyhyt luentoalustus (verkkoluento).
  • Jokaiseen moduuliin on lisäksi taustamateriaaleja ja oppimistehtäviä. Osa englanninkielistä.

Edeltävyysehdot

Opintojakso on YAMK-tasoinen ja vain YAMK-opiskelijoille.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkkoluennot (linkin saa opettajalta paivi.tossavainen@laurea.fi opintojen alkaessa)

  • 16.09.2022 13.00 – 16.00
  • 30.09.2022 13.00 – 16.00
  • 04.10.2022 16.30 – 19.30
  • 03.11.2022 13.00 – 16.00
  • 25.11.2022 13.00 – 16.00

Opintojakson tiedot

Oppimateriaali ilmoitetaan tarkemmin oppimisympäristössä.

Kansainvälinen akateeminen kirjallisuus.

Grönroos, C. ja Gummerus, J. (2014). The service revolution and its marketing implications: service logic vs service-dominant logic, Managing Service Quality, 24(3), pp. 206 – 229. http://dx.doi.org/10.1108/MSQ-03-2014-0042

Lusch R.F. ja Vargo S.L. (2014). Service-Dominant Logic: Premises, Perspectives, Possibilities. Cambridge University Press. Cambridge, UK.

Wetter-Edman, Katarina; Sangiorgi, Daniela; Edvardsson, Bo; Holmlid, Stefan; Grönroos, Christian & Mattelmäki, Tuuli (2014). Design for Value Co-Creation: Exploring Synergies Between Design for Service and Service Logic. Service Science 6(2):106-121. http://dx.doi.org/10.1287/serv.2014.0068