Kevät
Opintojakson nimi Palveluliiketoimintaosaaminen
Opintojakson ajankohta 06.03.2022 - 14.04.2022
Korkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Humanistinen ja kasvatusala, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä, Kulttuuriala, Luonnontieteiden ala, Luonnonvara- ja ympäristöala, Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Tekniikan ja liikenteenala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys
Opettaja Sari Saarikoski
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 06.12.2022
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Palveluliiketoimintaosaaminen

06.03.2022 - 14.04.2022

Opintojakson kuvaus

Opintojakson suoritettuasi osaat

·       Suunnitella palveluliiketoimintaa tulevaisuuden tarpeisiin peilaten.

·       Kehittää palveluliiketoimintaa tulevaisuuden tarpeisiin peilaten.

·       Hyödyntää megatrendejä palveluliiketoiminnan kehittämisessä.

·       Asiakaslähtöisen palveluliiketoiminnan kehittäminen

·

  • Analysoidaan palvelujen kehittämisen osaamista
  • Sovelletaan palveluliiketoiminnan kehittämisen teoriaa
  • Perehdytään digitaalisten palvelujen kehittämiseen
  • Asiakassuhteiden – ja kokemuksen johtaminen

Edeltävyysehdot

Kohde; liiketalouden opiskelijat ja muut palveluliiketoiminnasta kiinnostuneet, yrittäjät sekä yritystoimintaa suunnittelevat

Arviointikriteerit

1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

verkko-opetus