Syksy
Opintojakson nimi Palvelumuotoilu ja ergonomia digitaalisissa palveluissa
Opintojakson ajankohta 05.09.2022 - 28.10.2022
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Irma Gerstenmaier
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 26.08.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Palvelumuotoilu ja ergonomia digitaalisissa palveluissa

05.09.2022 - 28.10.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoite:

Opiskelija

 • Ymmärtää palvelumuotoilun ja ergonomian tietoperustan tuomat hyödyt moniulotteisten sekä verkostomaisten digitaalisten palveluiden käyttäjälähtöisessä suunnittelussa ja kehittämisessä.
 • Tutustuu palvelumuotoiluprosessiin ja yleisimpiin käytettyihin menetelmiin. Tutustuu käyttöliittymä suunnittelussa tarvittavaan ergonomian tietoperustaan.
 • Osaa huomioida digitaalisten palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä käyttäjäkokemuksen, käytettävyyden ja saavutettavuuden.
 • Osaa arvioida digitaalisten palveluiden käytettävyyttä sekä tutustuu yleisimpiin käytettyihin arviointimenetelmiin.
 • Osaa hyödyntää ergonomian tietoperustaa tilasuunnittelussa eli rakennetun ympäristön esteettömyyden näkökulmasta.

Sisältö:

 • Digitalisaatio ja digitaaliset palvelut.
 • Käyttäjälähtöinen suunnittelu.
 • Palvelumuotoiluprosessi ja yleisimmin käytetyt menetelmät.
 • Ergonomian tietoperusta käyttöliittymä suunnittelussa.
 • Käyttäjäkokemus, käytettävyys ja saavutettavuus.
 • Digitaalisten palveluiden käytettävyyden arvioinnissa yleisimmin käytetyt menetelmät.
 • Rakennetun ympäristön esteettömyys

Arviointikriteerit

0-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Osio 1 Oientaatio digitaalisiin palveluihin: ryhmäkeskustelu ajalla 5.9. – 14.9.2022 Osio 2 Palvelumuotoilu: Yksilötehtävä + vertaispalautteet 15.9. – 29.9.2022 Osio 3 Ergonomia ja esteettömyys: Yksilötehtävä + vertaispalautteet 30.9. – 13.10.2022 Osio 4 Käytettävyys: Yksilötehtävä + vertaispalautteet 14.10. – 27.10.2022 Osio 5 Oman oppimisen pohdinta + palautekysely: Yksilötehtävä 28.10.2022

Opintojakson tiedot

Verkkototeutus 5.9. – 28.10.2022, ohjeistetun viikkorytmin mukaan.

Opintojakso suoritetaan kokonaan Moodle verkko-oppimisympäristössä aikavälillä 5.9. – 28.10.2022. Tarvitset koko opintojakson ajan tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden. Opintojakso vaatii työskentelyä koko 8 viikon ajan. Tehtävien palautukset ja pienryhmässä tapahtuvat keskustelut ovat ennakkoon aikataulutettu. Varaa aikaa tehtävien tekemiseen heti verkkokurssin ensimmäisellä viikolla eli vko 39.