Kevät
Opintojakson nimi Palvelumuotoilu sosiaali- ja terveysalalla
Opintojakson ajankohta 13.03.2023 - 19.05.2023
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Elina Anttonen ja Suvi Salminen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 19.02.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Palvelumuotoilu sosiaali- ja terveysalalla

13.03.2023 - 19.05.2023

Opintojakson kuvaus

TAVOITTEET

Opintojakson suoritettuasi sinulla on ymmärrys siitä mitä palvelumuotoilu on ja miten sitä voidaan hyödyntää palveluiden kehittämisessä sosiaali- ja terveysalalla. Opintojakso lisää ymmärrystä siihen, miksi asiakkaan aito ymmärtäminen on tärkeää ja kuinka asiakkaita osallistetaan kehittämistyöhön. Opintojakson jälkeen sinulla on valmiudet hyödyntää palvelumuotoilun työkaluja työssäsi.

Opintojakson suorittamisen jälkeen ymmärrät ihmislähtöisen suunnittelun ja asiakkaan syvällisen ymmärtämisen periaatteet sekä asiakaskokemuksen ja arvon tuottamisen merkityksen olemassa olevien tai uusien palveluiden kehittämisessä.

Opit tunnistamaan uusia kehittämiskohteita sosiaali- ja terveysalan palveluissa ja rakentamaan ratkaisuja palvelumuotoilun keinoin. Osaat hyödyntää muutamia palvelumuotoilun keskeisiä työkaluja sosiaali- ja terveysalan palvelujen kehittämisessä.

SISÄLTÖ

Opintojaksolla opit palvelumuotoilun ideologian ja sen mahdollisuudet sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittämisessä oman/tiimisi kehittämistyön kautta. Opinojaksolla pääset työskentelemään monialaisen tiimin kanssa ja ratkaisemaan todellisia työelämän kehittämishaasteita. Opit hyödyntämään erilaisia palvelumuotoilun työkaluja/menetelmiä haasteen kirkastamisessa, asiakkaan ymmärtämisessä, asiakasprofiilien rakentamisessa, ongelman ratkaisussa, sen konseptoinnissa ja testauksessa sekä prototypoinnissa.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opiskeluusi opintojaksolla sisältyy itsenäistä työskentelyä, työpajoja ja asiantuntijaluentoja. Opiskelussa ja opetuksessa tehdään yhteistyötä alueen työelämätoimijoiden kanssa. Keskeisin osa oppimista on oma toimintasi ja sen itsearviointi. Tapaamisiin (kuten luennot ja työpajat) tulet aina valmistautuneena. Opintojakso tukee sellaista oppimiskulttuuria, missä opit toimimaan asiantuntijana ja ratkomaan työelämän todellisia kehittämishaasteita.

Opintojakson tiedot

Opintojakson koodi on SZXX2012-3018. Katso koodilla opintojakson webinaarien aikataulu osoitteesta https://lukkarit.peppi.jamk.fi. Huomaathan, että aloituswebinaari ja päätöswebinaari ovat läsnäolopakollisia. Muissa webinaareissa on läsnäolovelvoite, mutta yhden näistä voi korvata korvaavalla tehtävällä.