Non-stop
Opintojakson nimi Palveluohjaus
Opintojakson ajankohta 15.08.2022 - 16.12.2022
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 4 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Tua Niemelä
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2022 - 13.11.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Palveluohjaus

15.08.2022 - 16.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Opiskelija osaa kuvata palveluohjauksellisen työotteen, sen periaatteet ja prosessit sekä palveluohjauksen erilaisia tasoja ja menetelmiä. Hän osaa tunnistaa palveluohjaajan koordinoivan roolin sekä jäsentää teoriatasolla miten ohjata, neuvoa ja tukea ikäihmistä sekä hänen läheisiään. Hän osaa hyödyntää sekä julkisia, yksityisiä että yhteisöllisiä palveluita ja tukitoimia palveluohjauksessa. Opiskelija ymmärtää ja osaa toteuttaa eettistä ja osallistavaa kirjaamista. Sisältö – palveluohjaus työmenetelmänä – palveluohjaus prosessina – palveluohjaajan rooli – moniammatillisuus ja verkostotyö palveluohjauksessa – erilaiset palveluohjausmallit ja tasot – kirjaaminen palveluohjauksessa

Arviointikriteerit

Numeerinen arviointi 1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Itsenäinen työskentely opiskelijan oman aikataulun mukaan. Oppimistehtävissä haastattelutehtävä, jonka opiskelija sopii itse.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 1.8.2022 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

 

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 1.8.2022 tämän sivun yläosassa.