Non-stop
Opintojakson nimi Palveluohjaus ja asiakastyön orientaatiot sosiaalialalla
Opintojakson ajankohta 16.05.2022 - 01.12.2022
Korkeakoulu Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Matti Heikkinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 14.03.2022 - 01.11.2022
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Palveluohjaus ja asiakastyön orientaatiot sosiaalialalla

16.05.2022 - 01.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija

  • tuntee sosiaalialan asiakastyön ja palveluohjauksen erilaisia työorientaatioita ja niiden teoreettisia perusteita
  • osaa arvioida eri asiakasryhmien palvelutarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan palveluprosessin ja tuntee palveluohjauksen periaatteet
  • tuntee psykososiaalisen työn ryhmädynamiikan perusteita, yhteisöllisiä, osallistavia ja valtaistavia menetelmiä eri elämäntilanteissa olevien kohderyhmien tukemiseksi
  • tietää vertaisryhmätoiminnan sekä järjestöjen mahdollisuudet ihmisten arjen tukemisessa

Sisältö:

Opintojaksolla käsitellään sosiaalialan työmenetelmiä asiakkaiden ohjaamisessa, palveluohjaus sosiaalialalla, asiakasprosessia, moniammatillinen ohjaus ja verkostotyö sekä järjestöt sosiaalisen voimaannuttamisen ja osallisuuden tukena.

Edeltävyysehdot

Opiskelijan on suositeltavaa opiskella ensin ammatillinen osaaminen sosiaalialan asiakastyössä (5 op) -opintojakso.

Arviointikriteerit

0 – 5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkko-opinnot, nonstop

Opintojaksoon sisältyy luentoja ja niihin liittyviä harjoituksia n. 10 tuntia sekä erikseen tehtäviä itsenäisiä harjoituksia 4 – 6 tuntia oppimisympäristöissä. Opintojakson tentit ja oppimistehtävät voi suorittaa opiskelijan oman aikataulun mukaisesti.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.